KRUTON TUTOR

จากใจครูต้น

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของสถาบันกวดวิชา ติวกะพี่ต้น แล้ว ต้องขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ให้ทางสถาบันของเราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน 

จากความตั้งใจแรก ที่อยากมีสถาบันเป็นของตัวเอง อยากวางหลักสูตรที่คิดว่าใช่ในการพัฒนาเด็กตามแนวทางตัวเอง มาจนถึงวันนี้ ผมรู้สึกเดินมาไกลมากครับ มีคนรู้จักมากขึ้น ให้การยอมรับและเชื่อถือตามแนวทางการสอนของผมในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

จากวันแรกจนถึงวันนี้ แนวทางในการพัฒนาเด็กและหลักสูตรของผมอาจมีเปลี่ยนแปลงไปตามระบบการศึกษา แต่จุดมุ่งหมายของผมที่อยากจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กในแนวทางของผม ผมจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติต่อไป พร้อมกับการพัฒนา การเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์นี้ และการเรียนบนแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

COURES

คอร์สเรียนครูต้น

ประถมต้น

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  • พื้นฐาน ด้านการคิดคำนวณ และ หน่วยต่างๆ 
  • เทคนิคการทำโจทย์ ที่ครูต้น คิดขึ้น เพื่อให้น้องๆ เรียนรู้ได้ง่าย และนำไปใช้ได้จริง

ประถมปลาย

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

  • เนื้อหาตามเทอมของโรงเรียน ยึดตามหลักสูตรกระทรวง ที่เรียนในปัจจุบัน
  • ตามแนวทางที่ครูต้นวางพื้นฐาน และ คิดว่า เด็กๆ ควรจะเรียนรู้ตามนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
  • แนวทางแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อม ด้านความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ สอบเข้า ม.1 ใน โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงทั่วประเทศ

มัธยมต้น

วางตามโครงสร้างการเรียนรู้

วางตามโครงสร้างการเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ แบบต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ เห็นภาพของการเรียนรู้ และ นำไปใช้ได้

ประสบการณ์การสอน(ปี)

นักเรียน

จำนวนคอร์สเรียน

ติดต่อสอบถาม

Phone : 0954655504

Facebook : kruton

Line id : @krutontutor

Email : bankudun@gmail.com

452 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

“เราจะดูแลบุตรหลานของท่านดุจครอบครัวของเรา”