ม.1 เทอม 2 เรื่อง สมการตัวแปรเดียว

ม.2 เทอม 1 เรื่องพหุนาม

ม.3 เทอม 1 เรื่องพาราโบลา

ป.4 เทอม 1

ป.5 เทอม 1

ป.6 เทอม 1

Block หาคำตอบ

Bar Model

ไล่ย้อนกลับ

แบบรูป ทำให้โจทย์สมการดูง่ายไปเลย

วาดรูปหาคำตอบ

วิธีทำเลขเยอะๆ ถึก

แยกเศษส่วน

ติวปันสุข

ติวปันสุข ติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป ปี 2563

โหลดเอกสาร ด้านล่างครับ

https://drive.google.com/file/d/1gXAor_4zLUMkO33Kcsfn3suteh0_Ssx7/view?usp=sharing